Schwedisch Deutsch

HomeSkriva ut


Deutsch Schwedisch

Online Update för registrerade kunder

Viktiga friskrivningar och juridisk information: 

Tjänsterna och länkmaterialet som kan laddas ned tillhandahålls av "www.schwedisch-translator.de" "I befindligt skick".

"www.schwedisch-translator.de" ansvarar under inga omständigheter för några direkta eller indirekta skador av något slag med anledning av programmet, materialet eller produkterna.

"www.schwedisch-translator.de" är inte ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänsternas användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles.

"www.schwedisch-translator.de" ger dig därmed en icke-exklusiv och begränsad nyttjandelicens för att använda programvara från "www.schwedisch-translator.de".

Du får inte vidarelicensiera eller ta betalt av andra för att använda eller komma åt programvara "www.schwedisch-translator.de".

Du får inte använda programvara från "www.schwedisch-translator.de" för något annat ändamål.

Du får inte heller översätta, dekompilera, demontera, disassemblera eller skapa härledda produkter av programvara från "www.schwedisch-translator.de".

Du får inte på något sätt modifiera Programvaran från "www.schwedisch-translator.de" eller använda den på ett sätt som inte uttryckligen godkänts av "www.schwedisch-translator.de".

Du accepterar också att nyheter inte introduceras på alla plattformar samtidigt och att prestanda och funktionalitet i produkter från "www.schwedisch-translator.de" kan variera beroende på din dator och övrig utrustning.

Tvist som kan uppkomma med anledning och länkmaterialet som kan laddas ned av denna hemsida skall avgöras inför Wesels Tingsrätt med tillämpling av tysk lag.

Om du inte accepterar villkoren klicka på "avbryt" nedan.

Acceptera

Avbryt

Sajtkarta