Schwedisch Deutsch

Home


Deutsch Schwedisch

Nationalhymne der Samen

  

Sameättens sång

Nordvart nedom Karlavagnen
ser du Samelandet skymta:
Fjäll bak fjäll i fjärran blåna,
sjöar sträcka sig vid sjöar,
bergens branter, fjällens toppar
höja sig mot själva himlen.
bäckar brusa, skogar susa,
tvärbrant stupa stålgrå uddar
strävande mot stormigt hav.

 

Frosten härjar här om vintern,
yrsnön vräks av vilda vindar;
ändock älskar sameätten
denna jord av allt sitt hjärta:
Månens ljus en färdman fägnar,
flygga norrskensflammor fladdra -
klövknäpp, rengrymt hörs
bland snåren, utpå insjön,
över slätten slamrar släden vägen fram.

 

Och när sommarns sol förgyller
skogen, havet, havets stränder,
guldomglänsta fiskefartyg
vaggas utav vattnets vågor,
gullhamn får var vattenfågel,
strömmarna som silver glittra,
åror blänka, stakar blixtra,
under sång ses männnen styra
utför eda, fors och fall.

 

Lapplands släkte, sameätten -
obräckt har sen mäktat utstå
mördartjuder, slemma köpmän,
sluga skattekrävarskaror.
Hell, var hälsat, sega släkte!
Hell dig fridens rot och fäste!
Krigisk fejd har aldrig flammat,
aldrig spilldes brödrablodet
ibland Lapplands lugna ätt.

 

Våra fäder övervunno
vrånga våldsmän fordomtima;
bröder låt oss likaledes
strida segt emot förtrycket!
Solens söners starka släkte!
Dig kan ingen ovän kuva,
blott ditt väna språk du vårdar,
minnes forntidsfädrens maning:
Sameland åt samerna!

Sámi soga lávlla

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
Čohkat čilggin, čorut čearuin
allanaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat
máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat,
muohtaborggat meariheamit.
Sámisohka sieluin mielain
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkálažžii mánuheabit,
giđđodeaddji guovssahasat, -
ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
juhca jávrriin, jalgadasain,
geresskálla máđiid miel.

Ja go geassibeaivvᚠgollut
mehciid, mearaid, mearragáttiid,
golli siste guollebivdit
suilot mearain, suilot jávrriin.
Gollin čuvget čáhcelottit,
silban šovvot sámieanut,
šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
luitet olbmát lávllodemiin
geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

Sámieatnan sohkagoddi –
dat lea gierdan doddjokeahttá
goddi čuđiid, garrogávppiid,
viehkes vearre-vearroválddiid.
Dearvva dutnje, sitkes sohka!
Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
Eai leat doarut dorrojuvvon,
eai leat vieljain varat vardán
sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle
vuoitán vearredahkkiid badjel.
Vuostálastot, vieljat, miige
sitkatvuođain soardiideamet!
Beaivvi bártniid nana nálli!
Eai du vuoitte vašálaččat,
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni:
Sámieatnan sámiide!
 

Samische Nationalhymne

Weit im Norden schimmert Sápmi
schwach im Schein des Großen Bären.
Fjäll auf Fjäll und tiefe Tundra,
See an See, soweit wir schauen.
Gipfel, Grate, kahle Kuppen
heben sich hinauf zum Himmel.
Wasser brausen, Wälder rauschen,
graue Vorgebirge ragen
steil ins weite, wilde Meer.

Winters wehen Eiseswinde,
Schneegestöber ohne Ende;
doch wir Sámit lieben innig
unser Land mit Geist und Seele.
Wer hier reist im milden Mondlicht,
sieht das Nordlicht unstet flackern.
In dem Buschwald hört man Rene,
über Seen und Fjäll ein Rauschen,
Schlitten gleiten durch den Schnee.

Wenn die Sommer-Sonne Wälder,
Küstenland und Meer vergoldet,
schaukeln auf den Seen und Meeren
Fischerboote sich im Goldlicht.
Golden leuchten Wassertümpel,
silbern glitzern Strom und Bäche.
Ruder blitzen, Stangen blinken.
über Strudel, stille Wässer
fahren Männer mit Gesang.

Sápmis Stamm hat ungebrochen
listig falsche Steuervögde,
Mörderbanden aus dem Osten,
harte Händler überstanden.
Heil dir, Volk, so zäh und biegsam!
Heil dir, Volk, so ruhig-friedsam!
Keine Kriege ausgefochten,
nie des Bruders Blut vergossen,
Sápmis stiller, sanfter Stamm.

Einstmals haben unsre Ahnen
Übeltäter überwunden.
Lasst auch uns, ihr Brüder, kraftvoll
kämpfen gegen Unterdrücker!
Sind wir doch der Sonne Söhne!
Uns bezwingen keine Feinde,
sprechen wir die goldne Sprache.
Denke an das Wort der Ahnen:
Sápmi uns, dem Sámivolk!
 

 


Die samische Nationalhymne wurde 1986 durch den Nordischen Rat (Nordiska Samerådet) anerkannt.

Text: Isak Saba (1875 - 1921)

Schwedische Nationalhymne | GåhtieSamen | Samische Vornamen | JojkSamerSameslöjd

 

 

 

Sitemap