Schwedisch Deutsch

Home


Deutsch Schwedisch

Sverige-Fiskekort

Mit der Sverige-fiskekort kann man in 50 schwedischen Kommunen in folgenden Gewässern angeln:

1. Kiruna Byskeselet Paulajaure Grundsjön Bjuggtjärnen
Pikku Soitolajärvi Bänkerträsket Paulajåkkå Hattsjön Björken
Soitolajärvi Ersträsket Pietarjauratjärn Kroknäsbäcken Blåbärstjärnarna
Torneälven Fjälaträsket Piteälven Kvällån Botjärnen
2. Gällivare Flakaträsket Plassajaure Lill-Stutvattnet Criaxtjärnen
Spikälven Fräkentjärn Plássájávrrie Lill-Valvattnet Dammsjön
3. Jokkmokk Gammelträsket Rakkojaurbäcken Lill-Vammasjön Denshytteån
Anna-Erikstjärn Gråträsket Rakkur Lögdasjön Ensjön
Hammartjärnarna Gåstjärnen Reivobäcken Mellan-Betsarn Fiskalösen
Hierkepieljaure Gäddträskån Rågselet/Ardnasjaure Mellan-Karpsjön Gruvtjärnen
Julinstjärnarna Halvkåtatjärn Rättselet Mesjöån Gränkaveln
Jåttåmsjön Holmtjärnen Rörtjärn Mossatjärn Gränsjön
Järtasjön Huvträsken S Häbbersträsket Norsjön Gräntjärnen
Kaikaure Inre Långträsktjärn S Luossejaure Ormsjön Grästjärnen
Kierisjaure Inre Stenträsken S Reivo Risbäcken Grönbosjön
Kuollejaure Kallträsket S Tsåkasjaure Rudik-Betsarn Gröningen
Kuotelisjaure Klubbälven Sallejaure Rågsjön Gålsjön
Kåbtåjaure Knuttjärnarna Sargasjaure Siksjön Gäddtjärnen
Leipejaure Krokträsket Sauturjaure Stensjön Hallsjön
Lilla Luleälven Ledvattnet Skelleftebäcken Storaggan Hammartjärnen
Lillbergsträsket Lill-Avan Skidträsket Stor-Lavsjön Holmsjön
Långtjärnen Lill-Ersträsket Skirvotjärnen Stor-Rötjärnen Holmsjötjärnen
Låntjärnen Lill-Lappträsket Skraveltjärn Stor-Stutvattnet Hyndtjärnen
Miessaure Lillpiteälven Skuehttejávrrie Stor-Valvattnet Hällsjön
Nordtjärn Långtjärnen Slaskusbäcken Surbergtjärnarna Hästtjärnen
Piellojaure Långträskån Sleng Trehörningen Korslången
Puolvatjärn Mellanträsket Stenträskbäcken Väster-Stensjön Kringeltjärnen
Reunajåkkå Metträsket Stenträsket Ytter-Gottsarn Kroktjärnen
Rimojåkkå Mörttjärnen Stor-Arbost Över-Karpsjön Kroptjärnen
Sikån Mörtträsket Storbäcken Övre-Rissjön Kvarntjärnen
Skutojaure Nörd-Tallbergsträsket Stor-Tjärget 21. Vindeln Kviddtjärnen
Stora Luleälven Pjesker Stortjärnen Kroksjötjärnen Kyrktjärnen
Suobbatjaure Rörtjärnen Storträsket Mjöträsket Kåen
Suoksaurebäcken Sandmarktjärnarna Suobdek Mårdseleforsen Källtjärnarna
Sårvatjärn Sandtjärnen Suobdek/ Ristjärnen L Korslången
Tepmukjauratjärn Stor-Gäddträsket Suobduokguojkka Yttre Kroksjön L Lien
Tjålmejaure Stor-Lappträsket Suolojaure 22. Bjurholm Laxtjärnen
Tjärmakjaure Stor-Tallbergsträsket Tjittjertjärnen Björntjärn Lilla Krampen
V Tjålmejaure Stortjärnen Tjålmake Gransjön Långatjärnarna
Vitbäcken Åbyälven Trolltjärn Stensvattnet Långtjärnen
Vuosaluoppal 12. Arjeplog Utterträsket 23. Vännäs Masbytjärnen
Åroijaure Aha V Abborrträsket Holmbäcksjön Norrsjön
Ö Tjålmejaure Björknäs V Gangsjajaure Holmsjön Orrtjärnen
4. Pajala Dellaure V Gåbdejaure Skidträsket Prästtjärnen
Aareajoki Gaultisjaure V Jåttåjaure Stor-Andtjärn Rösjön
Ahmajoki Gublijaure V Järfojaur 24. Sundsvall S Hyttjärnen
Kaartojärvi Gäddsjön V Långtjärnen Abborrtjärn S Kloten
Kalixälven Jäknajaure Vakssamjávrrie Andersjön S Krampen
Kaltajärvi Kruokkenjaure Valkanjaure/ Eländestjärnarna S Lien
Kursulehonoja Lattok Vabjesjaure Fisklössjön S Snesaren
Luojärvi Laxselet Varjisån, Lill- Gussjötjärn Sandån
Löytyoja Lill Laxsjön Varjisträsket Hosjöbacktjärn Sjupen
Matojärvi Nimtek Varjisån, Stor- Hosjön Snesnartjärnen
Muonioälven Padjejaure Varjisträsket Häbberåssjön Strålsjön
Naankijärvi Rackjaur Vieddekbäcken Lill-Häggsjön Svarttjärnen
Sivakkajoki Raevsjjaure Vieddekjaure Lill-Älgetjärnen Sverkestaån
Suksioja Ribraurjåkkå Vistån/ Nedre Malmsjön Svintjärnen
Suolaoja Stor Laxsjön Lomselet Malstrandstjärn Södra Tjärnen
Torneälven Straukajaure Vitån Nattvardstjärnen Sörmogen
Ylinen Kihlankijoki Ståkkesjön Vågträsket Nordansjön Sörntjärnen
5. Övertorneå Suolojaure Välbma Nordansjötjärn Valsjön
Kannusjärvi Tjeutjenåivesjön Västra Kikkejaure Norr-Nysjön Vitalampa
Kotajärvi Tjipkojaure Ö Abborrträsk Paljacktjärnen Vittjärnen
Kätöjärvi Uljajaure Ö Gangsjaure Rövasstjärnarna Ytterbysjön
Lammijärvi Ö Båtsastjärn Ö Gåbdejaure Stor-Gussjön Åbågen
Makkarjärvi 13. Sorsele Ö Jåttåjaure Stor-Älgetjärnen 31. Köping
Mettäjärvi Fäbodtjärnen Ö Järfojaur Stor-Öratjärnen Stora Vålen
Murhajärvi Lagntjärnen Ö Kikkejaure Svartsjön Iresjön
Penikkajärvi Lagtjärnarna Öringtjärn Sör-Nysjön Ullbosjön
Puostijärvi Stockbäcken Övre Beivur Tjäderlektjärnen 32. Laxå
Syväjärvi 14. Arvidsjaur 15. Storuman Utgräventjärn Bastlandsjön
Särkijärvi Abborrtjärnen Bredträsket Vargetjärnen Bergvattnet
Viitajärvi Abmoälven Byssträsket Vintertjärn Bosjön
6. Överkalix Abraure Byxtjärnen Väster-Krokmyrsjön Kannebladsjön
Alkusjärvi Akkajaurb Gardejaurbäcken Örasjön Kvarnsjön
Björkån Akkajaure Hádniejávrrie Översjön L Blanksjön
Furuträsket Antajaure Herkien 25. Hudiksvall L Holmsjön
Kujärvbäcken/ Arvidsjaursjön Juktån, Koavan Aggtjärnen Lilla Trehörningen
Kugerbäcken Avan Jåvanbäcken Kasten Lill-Ämten
Pahajärvi Baktsjaure Kroktjärnen Lill-Hällsjön Lomsjön
S Stenträsk Svanabäcken Lill Havssjön Mörtsjön Långsjön
Sistkostträsket Svanaträsket Lill Svärtträsket Semmensjön Mossjön
Turpasbäcken Särkajaure Lumsen Stora Pulsarv Mustalamp
Vallsjärv Söndagstjärn Lumskalven Stor-Hällsjön N Trehörningen
Vääräjoki Taktalisjaure Mattasjön Vallsjön N Toften
7. Kalix Taktalis-skaite Mejvanbäcken fiskevatten Ormasjön
Kamlungeträsket Tellek Mittitjärnen 26. Smedjebacken Peckalamp
8. Boden Tjakttjure Myrträsket Billsjön S Trehörningen
Alträsket Tjapokjaure Mörtsjön Bisen Stor-Ämten
Bastuträsket Tjartsebäcken Nedre Gunnarsjön Bomanstjärn Tarmlången
Bergträsket Beivur Stor Havsjön Bredsjön Toften
Björnbergsträsket Bergträsket Stor Svärtträsket Dammsjön Valkalamp
Bodtjärnen Bijus Stortjärnen Dammtjärnen Västra-Ämten
Bodträsket Bollniktjärn Storuman Entjärnen Öster-Ämten
Bodträskån Bredträsket Stångträsket Geråtjärnen 33. Askersund
Båttjärnen Brunträsket Sävetjärnen Hedströmmen Bergsjön
Djupsjön Bruskonjaure Umeälven Holmtjärnen Danstjärnarna
Fisketräsket Brännträsk Vallträsket Huttiketjärnen Gäddtjärnen
Gäddmaratjärnarna Buovddajávrátje Åsmyrtjärnarna Hästtjärnen 34. Karlsborg
Gäddträsket Bålkajávrrie Östertjärnen Jättjärnen Baståsasjön
Görjeån Börstträsket Övre Gunnarsjön Kalilampa L Lommatjärnen
Hatträsket Daltjärnarna 16. Malå Klosstjärnen 35. Vänersborg
Inre Daltjärnen Dippajaure 17. Vilhelmina Kvarntjärnen Bergsjön
Kalixtjärnen Djupbäcken Lögdeälven Laxtjärnen Ekelunds Gransjö
Kojtjärnen Djuptjärn Tallsjöarna Lertjärnen Eldmörjan
Krokträsket Dunträsket 18. Lycksele Lilla Trehörningen Grinnsjön
Kvarntjärn Dåjomsjön Björnträsket Ljustjärnen Grågåsen
Kvarnån Dårjesjárrie Blodsugartjärn Lomtjärnen Gårdsjön
Költräsket Femtontjärnen Bockstjärnen Lumsen Igelsjön
Lakatjärnen Fettjärn Bockträsket Långtjärnen Kvarnsjön
Lakaträsket Fiskträskbäcken Fårtjärnarna Långvattnet Långevattnet
Lappträsket Flottajaure Holmträsket Maken Lönesjön
Livasälven Flottuträsket Hörningssjön Malingsbosjön 36. Grästorp
Långtjärnen Fräkenlobblet Inre Bergvattensjön Malmbergstjärnen Alsjön
Långträsket Fräkentjärn Inre Gurkasjön Mellantjärnen Lillsjön
Lövuddtjärnen Gallakträsket Kattistjärnen Mörktjärn 37. Ulricehamn
Norrsjön Granbäcken Kattisträsket Norrtjärnen Strängseredsjön
Orrtjärnen Granträsklobben Kroksjön Närsjön 38. Åtvidaberg
Slyträsket Granträskån Kroktjärn Ormtjärnen Ämten
Snedbackstjärnen Grundselet Kåtatjärnen S Djurlången Öjsjön
Spikselån Guollasjåkkå L Hundsjön Simmelsjön 39. Kinda
Spikälven Gåbdebäcken Lillhörningen Skien Brosjön
Staträsket Gåstjärnarna Lill-Nottjärnen Skogstjärnen 40. Ydre
Stenträsket Gäddtjärnarna Lill-Tjäderbergstjärn Skommartjärn Bringen
Stor-Lappträsket Halvvägstjärnen Lillträsket Skottjärnen Flugen
Storträsket/ Hapstra Mossavattnet Spannsjön Sävsjögölen
Sunnerstträsket Hattjärn Mörttjärnarna Stentjärnarna Sävsjön
Tallträsket Holmtjärn Mösupbäcken Stora Pungen 41. Västervik
Urstjärnälven Holmträsket Mösupsjön Stortjärnen Bjursjön
Vändträsket Hundtjärn Norditjärnarna Ställbergstjärnen Drabogöl
Västiträsket Hundträsket Nottjärnen Svarttjärnen Gölpgöl
Yttre Daltjärnen Hungerträskbäcken Orrtjärnen Svarvartjärnen Lillvattnet
Yttreträsket Iggejaure Orrträskbäcken Sågdammen S Grönsjön
9. Älvsbyn Iggerjaurluoppal Orrträskkalven Sågtjärnen S Ramm
Abborrtjärnen Innersttjärn Paubäcken Sångaren S Stensjön
Andersträsket Järferälven Renträsket Söndagssjön S Vången
Avaträsket Järtabäcken S Lomtjärnen Trehörningen Sandsjön
Bredselet/Lillselet Kajsbäcken Slåttestjärn Vallsjön Smågrönsjöarna
Brudforsen Kniptjärnen S Orrträsket Våltallstjärnen Stutgöl
Brändån Krokaforsen Sillbäcken Övre Kvarnsjön Tryngöl
Daltjärnen Krokugtjärn Stentjärnen 27. Fagersta Tällsjön
Finntjärnen Kukkesjaure Stenträsket Dammsjön Vrången
Finnträsket Kuollejaure Stor-Nottjärnen Onsjön Ålhultegöl
Grundtjärnen Kåddejaure Stor-Tjäderbergstjärn Svarttjärnen Öbälen
Gäddtjärnen L Häbbersträsket Stortjärn 28. Ljusnarsberg 42. Högsby
Hållstjärnen L Tsåkasjaure Trolltjärnen Bergtjärnen Barnebosjön
Jitomjaure Lagbäcken Tväråsjöarna Bränntjärnen Bruddesjön
Laverbäcken Lakatjärnen Vissjalejávrrie Himmelstjärnen Hultsnäsesjön
Lidtjärnen Lappbäcken Vågträsket N Bredsjön L Eskilsgölen
Lillbergsträsket Laukersjön Vårträsket 29. Skinnskatteberg L Skärsgöl
Lill-Laver Laxtjärnen Yttre Bergvattensjön Abborrtjärn Ledegöl
Lill-Slytjärnen Levorträsket Yttre Gurkasjön Bladtjärnen Oppfjärden
Lobbeltjärnen Lill-Arbost Åltjärnen Brakfjärden Rummesjön
Långträsket Lill-Tjärget 19. Skellefteå Bråktjärnen S Eskilsgölen
Metträsket Ljusträsket Björntjärnen Bursjön S Skärsgöl
Mittitjärnen Lobblet Doktorn Dagarn 43. Uppvidinge
Naktetjärnarna Lomtjärnen Gobbelten Dammsjön Flogöl
Piteälven Lullejaure Hundtjärnen Dramboln Hedasjön
Sarvastjärnen Luossejaure Järvträsket Flenasjön 44. Lessebo
Selaktjärnen Luovvejaure Kamsån Gudmundtjärnen Björnsjön
Sikträsket Långlobblet Kursån Gäddtjärnen Visjön
Slytjärnen Långtjärn Lilla-Krokvattnet Klysnen 45. Nybro
Småträsken Långträsket Lill-Klintträsket L Björken Alsterån
Snöbergstjärnen Låttsejaure Mjöträsket L Laggarbotjärnen Kalven
Stentjärnarna Maderbäcken Nörd-Gräsandträsket L Myrtjärnen Lillesjön
Stenträsket Magaträskbäcken Rentjärnen L Mörttjärnen Stensjön
Stor-Laver Malmesjaure Stenträsket L Råsten 46. Halmstad
Storlidträsket Manfolkträsket Stirtjärnen L Vålen Stora Skärsjön
Stor-Teuger Mattsjaure Stor-Klintträsket Lillsjön 47. Osby
Svarttjärnen Melakträsket Stor-Krokvattnet Långbjörken Hjärtasjön
Sönnersttjärn Metartjärnen Stormyrtjärnen Myrbjörken Ulken
Sör-Teuger Moskoselet Stortjärnen Nedre Kvarnsjön Vesslarpssjön
V Långträsk Myrtjärnen Svartbäcksträsket Nedre Skärsjön 48. Östra Göinge
Varjisån Målker Sälträsket Norrsjön Vielången
Vistbäcken Mörttjärnarna Sör-Gräsandträsket Pytteln 49. Kristianstad
Vitån N Gielasbäcken Trindtjärnen Råsten Bäen
Ö Långträsk N Luossejaure Vargträsk S Laggarbotjärnen Hallsjön
10. Luleå N Reivo Ålsån S Myrtjärnen S Myrgylet
Bergträsket N Vuollejaure 20. Åsele S Mörttjärnen S Skärsjön
Kroktjärnen Nijblesjávrne Abborrsjön Skärsjön Skärsjön
Skäftestjärn Njallejaure Aspsjön Ångsjön Svarta Gylet
11. Piteå Njietjasjávrrie Baksjön Ö Skärsjön 50. Olofström
Abborrträsken Njuotjasjaure Barastjärnen Örtjärnen Gillesjön
Bastuträsket Nuortejaurb Betsarn Övertjärn Raslången
Björklidtjärn Nuorttajávrrie Båtsjön 30. Lindesberg Tuesjön
Brännträsket Nörd-Valltj Gannsjön Acksjön Viken

Ein Produkt von Sveaskog in Zusammenarbeit mit Statens Fastighetsverk

Für mehr Informationen über Angelgewässer kontaktiere:  https://www.sveaskog.se/fiske

   

 

Sitemap