Schwedisch Deutsch

Home


Deutsch Schwedisch

Wikinger-Gelübte

Wikingergelübte

VIKINGLOVA

§1  VER MODIG OG PÅGÅÅNDE

GÅ RETT PÅ SAK

GRIP SJANSEN SOM BYR SEG

BRUK FLEIRE ANGREPSVINKLAR

VER ALLSIDIG OG MODIG

ANGRIP EITT MÅL OM GONGEN

IKKJE PLANLEGG ALT I DETALJAR

BRUK DEI BESTE VÅPNA

§2  VER KAMPKLAR

HALD VÅPNA I ORDEN

HALD DEG I FORM

FINN GODE KAPFELLAR

VER SAMDE OM HOVUDSAKER

VELG EIN HØVDING

§3  VER EIN GOD HANDELSMANN

FINN UT KVA KJØPARANE HAR BRUK FOR

LOV IKKJE MEIR ENN DU KAN HALDE

TA IKKJE FOR MYKJE BETALT

INNRETT DEG SÅ DU KAN KOMME IGJEN

§4  HALD LEIREN I ORDEN

HALD ORDEN OG OVERSIKT

GJER TRIVELEGE TING SOM STYRKER FLOKKEN

SØRG FOR AT FLEIRE GJER NYTTIGE TING

BE ALLE I FLOKKEN OM RÅDA DEIRA

 

Wikinger-Gelübte

 

 

Schwedische Sprache | Samen | Runen | Odins Runenlied

 

Sitemap