Schwedisch Deutsch

Home


Deutsch Schwedisch

Spela Sudoku Online

Huvudbry för alla

För in siffrorna från 1 till 9 i de tomma fälten i schemat. Det skall göras, så att varje siffra bara förekommer en gång i var och en av de 9 raderna och spalterna. Samtidigt får de bara finnas en gång i varje kvadratisk ruta bestående av 3 x 3 fält. Sudokun har en - och bara en - lösning!

Mycket nöje och lycka till!

För att kunna spela Sudoku behöver du ha Flash Player installerat på din dator. Den kan laddas ner gratis här:

 

 

Sitemap