Schwedisch Deutsch


Deutsch Schwedisch

In Schweden vorkommende Vögel

Hier eine Liste der in Schweden beheimateten Vogelarten, plus den einen und anderen Besucher.

   

 • Alpenschneehuhn - Fjällripa

 • Alpenstrandläufer - Kärrsnäppa

 • Auerhuhn - Tjäder

 • Austernfischer - Strandskata

 • Bachstelze - Sädesärla

 • Bartkauz - Lappuggla

 • Bass-Tölpel - Havssula

 • Baumfalke - Lärkfalk

 • Baumpieper - Trädpiplärka

 • Bergente - Bergand

 • Bergfink - Bergfink

 • Berghänfling - Vinterhämpling

 • Birkhuhn - Orre

 • Blässgans - Bläsgås

 • Blaukehlchen - Blåhake

 • Blaumeise - Blåmes

 • Blesshuhn - Sothöna

 • Bluthänfling - Hämpling

 • Brandgans - Gravand

 • Brandseeschwalbe - Kentsk tärna

 • Braunkehlchen - Buskskvätta

 • Brautente - Brunand

 • Bruchwasserläufer - Grönbena

 • Buchfink - Bofink

 • Buntspecht - Större hackspett

 • Dohle - Kaja

 • Dompfaff - Domherre

 • Doppelschnepfe - Dubbelbeckasin

 • Dorngrasmücke - Törnsångare

 • Drosselrohrsänger - Trastsångare

 • Dunkler Wasserläufer - Svartsnäppa

 • Eichelhäher - Nötskrika

 • Eiderente - Ejder

 • Eisente - Alfågel

 • Eisvogel - Kungsfiskare

 • Elster - Skata

 • Erlenzeisig - Grönsiska

 • Falkenraubmöwe - Fjällabb

 • Fasan - Fasan

 • Feldlerche - Sånglärka

 • Feldsperling - Pilfink

 • Fischadler - Fiskgjuse

 • Flussregenpfeifer - Mindre strandpipare

 • Flussseeschwalbe - Fisktärna

 • Flussuferläufer - Drillsnäppa

 • Gänsesäger - Storskrake

 • Gartenammer - Ortolansparv

 • Gartengrasmücke - Trädgårdssångare

 • Gartenrotschwanz - Rödstjärt

 • Gebirgsstelze - Forsärla

 • Gelbspötter - Härmsångare

 • Goldammer - Gulsparv

 • Goldhähnchen-Laubsänger - Kungsfågelsångare

 • Goldregenpfeifer - Ljungpipare

 • Grauammer - Kornsparv

 • Graugans - Grågås

 • Graureiher - Gråhäger

 • Grauschnäpper - Grå flugsnappare

 • Grauspecht - Gråspett

 • Grauzeisig - Gråsiska

 • Großer Brachvogel - Storspov

 • Grünfink - Grönfink

 • Grünschenkel - Gluttsnäppa

 • Grünspecht - Gröngöling

 • Habicht - Duvhök

 • Habichtkauz - Slaguggla

 • Hakengimpel - Tallbit

 • Haselhuhn - Järpe

 • Haubenlerche - Tofslärka

 • Haubenmeise - Tofsmes

 • Haubentaucher - Skäggdopping

 • Hausrotschwanz - Svart rödstjärt

 • Hausschwalbe - Hussvala

 • Haussperling - Gråsparv

 • Haustaube - Tamduva

 • Heckenbraunelle - Järnsparv

 • Heidelerche - Trädlärka

 • Heringsmöwe - Silltrut

 • Höckerschwan - Knölsvan

 • Hohltaube - Skogsduva

 • Jagdfalke - Jaktfalk

 • Kampfläufer - Brunglada

 • Kanadagans - Kanadagås

 • Karmingimpel - Rosenfink

 • Kernbeißer - Stenknäck

 • Kiebitz - Tofsvipa

 • Kiebitzregenpfeifer - Kustpipare

 • Kiefernkreuzschnabel - Större korsnäbb

 • Klappergrasmücke - Ärtsångare

 • Kleiber - Nötväcka

 • Kleinspecht - Mindre hackspett

 • Knäckente - Årta

 • Kohlmeise - Talgoxe

 • Kolkrabe - Korp

 • Kormoran - Storskarv

 • Kornweihe - Blå kärrhök

 • Krabbentaucher - Alkekung

 • Krähe - Kråka

 • Krähe - Råka

 • Kranich - Trana

 • Kuckuck - Gök

 • Küstenseeschwalbe - Silvertärna

 • Lachmöwe - Skrattmås

 • Lapplandmeise - Lappmes

 • Laubsänger - Lövsångare

 • Löffelente - Skedand

 • Mantelmöwe - Havstrut

 • Mauersegler - Tornseglare

 • Mäusebussard - Ormvråk

 • Meerstrandläufer - Skärsnäppa

 • Merlinfalke - Stenfalk

 • Milan - Glada

 • Misteldrossel - Dubbeltrast

 • Mittelsäger - Småskrake

 • Mönchsgrasmücke - Svarthätta

 • Moorschneehuhn - Dalripa

 • Mornellregenpfeifer - Fjällpipare

 • Nachtigall - Näktergal

 • Nachtschwalbe - Nattskärra

 • Neuntöter - Törnskata

 • Nordischer Laubensänger - Nordsångare

 • Ohrenlärche - Berglärka

 • Ohrentaucher - Svarthakedopping

 • Pfeifente - Bläsand

 • Pfuhlschnepfe - Myrspov

 • Prachttaucher - Storlom

 • Raubwürger - Varfågel

 • Rauchschwalbe - Ladusvala

 • Raufußbussard - Fjällvråk

 • Raufußkauz - Pärluggla

 • Rebhuhn - Rapphöna

 • Regenbrachvogel - Småspov

 • Reiher - Häger

 • Reiherente - Vigg

 • Ringdrossel - Ringtrast

 • Ringelgans - Prutgås

 • Ringeltaube - Ringduva

 • Rohrammer - Sävsparv

 • Rohrdommel - Rördrom

 • Rohrschwirl - Vassångare

 • Rohrweihe - Brun kärrhök

 • Rotdrossel - Rödvingetrast

 • Rotfußfalke - Aftonfalk

 • Rothalstaucher - Gråhakedopping

 • Rotkelchen - Rödhake

 • Rotschenkel - Rödbena

 • Saatgans - Sädgås

 • Säbelschnäbler - Skärfläcka

 • Sandregenpfeifer - Större strandpipare

 • Schafstelze - Gulärla

 • Schellente - Knipa

 • Schilfrohrsänger - Sävsångare

 • Schleiereule - Tornuggla

 • Schmarotzerraubmöwe - Labb

 • Schnatterente - Snatterand

 • Schneeammer - Snösparv

 • Schneeeule - Fjälluggla

 • Schwanzmeise - Stjärtmes

 • Schwarzdrossel - Koltrast

 • Schwarzspecht - Spillkråka

 • Seeadler - Havsörn

 • Seidenschwanz - Sidensvans

 • Sichelstrandläufer - Spovsnäppa

 • Silbermöwe - Gråtrut

 • Singdrossel - Taltrast

 • Singschwan - Sångsvan

 • Sperber - Sparvhök

 • Sperbereule - Hökuggla

 • Sperbergrasmücke - Höksångare

 • Sperlingskauz - Sparvuggla

 • Spornammer - Lappsparv

 • Star - Stare

 • Steinadler - Kungsörn

 • Steinschmätzer - Stenskvätta

 • Steinwälzer - Roskarl

 • Sterntaucher - Smålom

 • Stieglitz - Steglits

 • Strandläufervogel - Kustsnäppa

 • Strandpieper - Skärpiplärka

 • Streifengans - Stripgås

 • Sturmmöwe - Fiskmås

 • Sumpfläufer - Myrsnäppa

 • Sumpfmeise - Entita

 • Sumpfohreule - Jorduggla

 • Sumpfrohrsänger - Kärrsångare

 • Sumpfschnecke - Beckasin

 • Tannenhäher - Nötkråka

 • Tannenmeise - Svartmes

 • Teichhuhn - Rörhöna

 • Teichrohrsänger - Rörsångare

 • Teichwasserläufer - Dammsnäppa

 • Torkalk - Tordmule

 • Trauerente - Sjöorre

 • Trottellumme - Sillgrissla

 • Tüpfelsumpfhuhn - Småfläckig sumphöna

 • Türkentaube - Turkduva

 • Turmfalke - Tornfalk

 • Turteltaube - Turturduva

 • Uferschnepfe - Rödspov

 • Uferschwalbe - Backsvala

 • Uhu - Berguv

 • Unglückshäher - Lavskrika

 • Wacholderdrossel - Björktrast

 • Wachtel - Vaktel

 • Waldammer - Videsparv

 • Waldbaumläufer - Trädkrypare

 • Waldkauz - Kattuggla

 • Waldlaubsänger - Grönsångare

 • Waldohreule - Hornuggla

 • Waldschnepfe - Morkulla

 • Waldwasserläufer - Skogssnäppa

 • Wanderfalke - Pilgrimsfalk

 • Wasseramsel - Strömstare

 • Wasserralle - Vattenrall

 • Weidenlaubsänger - Gransångare

 • Weidenmeise - Talltita

 • Weißkopfseeadler - Vithövdad havsörn

 • Weißstorch - Vit stork

 • Wendehals - Göktyta

 • Wiesenpieper - Ängspiplärka

 • Wiesenralle - Kornknarr

 • Wiesenreihe - Ängshök

 • Wintergoldhähnchen - Kungsfågel

 • Zaunkönig - Gärdsmyg

 • Zwerggans - Fjällgås

 • Zwergmöwe - Dvärgmås

 • Zwergsäger - Salskrake

 • Zwergschnäpper - Mindre flugsnappare

 • Zwergschnepfe - Dvärgbeckasin

 • Zwergseeschwalbe - Småtärna

 • Zwergstrandläufer - Småsnäppa

 • Zwergtaucher - Smådopping

Quellen:
Våra svenska fåglar i färg - av Gustaf Rudebeck
Svenska fåglars namn - Tommy Tyrberg

Schwedische Tierwelt  |  Sveriges fåglar  |  Insekten

 

 

Sitemap