Deutsch Schwedisch

Dänische Vornamen

 

Mädchennamen

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ø

Jungennamen

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ø

 

 

Dänische Mädchennamen

Y

Xenia, Yasmin, Yasmina, Yasmine, Yessica, Yngva, Yngvild, Yrsa, Yvette, Yvon, Yvonn, Yvonna, Yvonne.

 Schwedische Vornamen | Norwegische Vornamen | Dänische Vornamen | Samische Vornamen

 

 

Sitemap